Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:faqs-preguntas-frecuentes:como-reordenar-lineas-dentro-capitulo

Categories TCQ FAQs - Preguntes freqüents

Com reordenar les línies dins d'un capítol

En arrossegar partides a un capítol de pressupost en TCQ es col·loquen sempre en l'última línia. La creació des de zero d'una partida nova també es fa sempre en l'última línia del capítol.

D'aquesta manera, les línies queden ordenades en el capítol segons el moment en què es van arrossegar o crear les partides.

S'indiquen a continuació les tres formes mitjançant les quals es poden reordenar les partides d'un capítol en TCQ.


Gràficament, arrossegant les partides amb el cursor del ratolí

 1. Feu clic en la casella de codi de la partida que voleu moure, de manera que quedi requadrada amb línies més gruixudes.
 2. A continuació, torneu a fer clic en la casella de codi i mantenint premut el botó esquerre del ratolí mogueu el cursor fins a la casella de codi de la línia en la qual vol col·locar la partida. Veureu que la forma del cursor canvia de ser una fletxa senzilla a una fletxa amb un requadre.
 3. Deixeu anar el botó del ratolí. La partida s'eliminarà de la seva posició original i es col·locarà en la línia en la qual estava el cursor i desplaçarà cap avall a totes les partides que hi hagi a continuació.

Mitjançant les opcions del menú contextual - Opció 1

 1. Feu clic en la casella de codi de la partida que voleu moure, de manera que quedi requadrada amb línies més gruixudes.
 2. A continuació, feu clic amb el botó dret del ratolí en la casella de codi seleccionada.
 3. Apareixerà un menú contextual. En aquest menú feu clic en l'opció Tallar.
 4. Apareixerà un quadre de diàleg sol·licitant confirmació per a tallar la línia seleccionada. Feu clic en el botó .
 5. La línia s'esborrarà, però quedarà emmagatzemada en memòria.
 6. Feu clic en la casella de codi de la línia en la qual voleu inserir la línia tallada, de manera que quedi requadrada amb línies més gruixudes.
 7. A continuació, feu clic amb el botó dret del ratolí en la casella de codi seleccionada. En el menú contextual, feu clic en l'opció Inserir línia tallada.
 8. La partida que ha tallat en el pas 3 es recuperarà de memòria, es col·locarà en la línia seleccionada i desplaçarà cap avall a totes les partides que hi hagi a continuació.

  :!: Aquesta opció també permet tallar una partida d'un capítol i inserir-la en un altre diferent de l'original.

Mitjançant les opcions del menú contextual - Opció 2

:!: Aquesta opció està disponible a partir de la versió 6.1 de TCQ.

 1. Feu clic amb el botó dret a la casella de codi de la partida que voleu moure.
 2. Apareixerà un menú contextual. En aquest menú feu clic a l'opció Moure línia.
 3. Apareixerà un quadre de diàleg en el que heu d'indicar la nova posició a la que voleu moure la línia. Feu clic en el botó Acceptar.
 4. La partida es mourà de la seva posició original a la nova posició indicada i desplaçarà cap avall a totes les partides que hi hagi a continuació.

Altres preguntes freqüents

Categories TCQ TCQi BEDEC DicPla Llicències Varis

ca/faqs-preguntas-frecuentes/como-reordenar-lineas-dentro-capitulo.txt · Darrera modificació: 2024/01/19 08:58 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki