Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:faqs-preguntas-frecuentes:como-saber-que-version-tcq-esta-instalada

Categories TCQ FAQs - Preguntes freqüents

Com saber quina versió de TCQ està instal·lada

Hi ha diverses formes d'esbrinar la versió de TCQ que està instal·lada:

Des de el propi TCQ

Quan TCQ està obert, la versió completa de el programa (versió i revisió) es pot veure a simple vista a la barra de títol de la finestra principal, just després de la icona i de les sigles TCQ .

En versions antigues de TCQ la barra de títol no mostra la versió. En aquest cas, es pot consultar seguint aquests passos :

 1. Desplegueu el menú Ajuda.
 2. Feu clic a l'opció Quant a TCQ…
 3. Apareixerà una finestra amb informació en la qual, entre altres coses, s'indica la versió de TCQ.

Des de la eina d'Informació de la versió

Quan s'instal·la TCQ, s'instal·la també una eina que serveix per obtenir informació del tipus d'instal·lació, components instal·lats, versió, etc.

Per executar aquesta eina feu el següent:

 1. Obriu el menú Inici de Windows.
 2. Aneu a la llista de programes instal·lats i desplegueu el grup ITeC.
 3. Feu clic en TCQ - Informació de la versió.
 4. S'obrirà una finestra en la que, entre d'altres dades, podreu consultar la versió de TCQ.

Directament a la carpeta d'instal·lació de TCQ

Si pel motiu que fos no es pot obrir TCQ, ni tampoc l'eina d'Informació de la versió, llavors es pot consultar directament la versió instal·lada a la carpeta d'instal·lació de TCQ.

Seguiu aquests passos:

 1. Des de l'explorador de Windows, accediu fins a la carpeta d'instal·lació de TCQ. La ruta d'instal·lació predeterminada és C:\Archivos de programa (x86)\ITeC\TCQ (també pot apareixer com C:\Program Files (x86)\ITeC\TCQ).
 2. En aquesta carpeta, localitzeu l'arxiu VER.TXT i feu doble clic a sobre per obrir-lo. És un arxiu de text que indica directament la versió de TCQ instal·lada.
 3. Una altra opció és localitzar l'arxiu TCQ.exe , que és l'executable principal de el programa:
  1. Feu clic a sobre amb el botó dret.
  2. En el menú contextual que apareixerà feu clic a l'opció Propietats.
  3. Apareixerà una finestra. Feu clic a la pestanya Detalls i en ella podrà consultar la versió de TCQ.

Relacionat

Altres preguntes freqüents

Categories TCQ TCQi BEDEC DicPla Llicències Varis

ca/faqs-preguntas-frecuentes/como-saber-que-version-tcq-esta-instalada.txt · Darrera modificació: 2024/01/19 08:26 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki