Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:faqs-preguntas-frecuentes:configurar-presto-importe-correctamente-bc3-tcq

Categories TCQ FAQs - Preguntes freqüents

Com configurar Presto perquè importi correctament els arxius BC3 generats amb TCQ

És possible que al importar des de Presto un arxiu BC3 generat amb TCQ l’import total no coincideixi. A continuació indiquem els passos que cal seguir en Presto perquè interpreti correctament la informació de l’arxiu BC3 i mostri el mateix import que amb TCQ.

:!: Les instruccions detallades a continuació fan referència a programes aliens a l’ITeC, així que serveixen només a tall d’exemple. Aquesta informació es dona només amb ànim il·lustratiu i sense cap tipus de garantia.
  1. Crear un arxiu nou en Presto.
  2. Sobre aquest arxiu, fer la importació de l’arxiu BC3 de TCQ.
  3. Un cop importat l’arxiu anar a VER > PROPIEDADES DE OBRA.
  4. Marcar la casella «No redondear coste antes de calcular indirectos».
  5. Canviar els decimals de «DecNat – Redondeo de precios de conceptos básicos» de 2 a 5.
  6. Després, anar a VER > CONCEPTOS (aquí Presto carrega una llista ordenada alfabèticament per codi de tots els elements que intervenen al pressupost; ve a ser un equivalent aproximat al banc particular de la obra en TCQ).
  7. Buscar els elements compostos (aquells el codi dels quals comença per D) i canviar la seva «Naturaleza» de PARTIDA a MATERIAL. Es pot fer de cop: per a això cal seleccionar-los tots, fer clic amb el botó dret damunt de la columna de naturaleza i canviar de PARTIDA a MATERIAL.
  8. Un cop fet això, l’import hauria de coincidir. Pot ser necessari recalcular el pressupost perquè tots els canvis s’apliquin.

Altres preguntes freqüents

Categories TCQ TCQi BEDEC DicPla Llicències Varis

ca/faqs-preguntas-frecuentes/configurar-presto-importe-correctamente-bc3-tcq.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 11:00 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki