Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:faqs-preguntas-frecuentes:diferentes-formas-realizar-ajuste-presupuesto

Categories TCQ FAQs - Preguntes freqüents

Diferents formes de realitzar un ajust del pressupost

Moltes vegades ens pot interessar fer un ajust del pressupost, ja sigui perquè necessitem que sigui un import determinat, bé perquè no volem que sobrepassi un import, o simplement perquè volem realitzar una baixa sobre el pressupost.

A continuació es mostren diferents opcions per realitzar aquest ajust.

OPCIÓ 1. Ajustar el preu d’una partida

 1. Fer doble clic sobre el preu de la partida.
 2. A la finestra de visualització de la partida, pestanya de ‘Justificació’, fer clic sobre el botó de tres punts que hi ha al costat de la casella ‘Preu’.
 3. A continuació s’obrirà la finestra ‘Ajustar preu’ a on podem escriure el preu desitjat.
 4. Prémer el botó ‘Ajustar’.
 5. En aquest moment es pot veure el coeficient d’ajust a rendiment utilitzat i el preu resultant d’aquest ajust. Si hi estem d’acord fem clic en el botó ‘Acceptar’. És possible que el preu no s’ajusti exactament al preu desitjat; això és degut a que el programa canvia els rendiment que afecten a la mà d’obra i la maquinària, no afecta als preus dels elements simple.

OPCIÓ 2. Ajustar l’import d’un nivell (capítol o subcapítol)

 1. Ens col·loquem amb el ratolí sobre el nivell que volem ajustar, ja sigui a tot el pressupost, a un capítol o a un subcapítol. Fem clic amb el botó dret del ratolí i seleccionem ‘Ajustar import’.
 2. A la finestra ‘Ajustar import de l’apartat X’ podem introduir el nou import desitjat i seleccionar, a la part inferior de la finestra, sobre quines partides del nivell volem que es faci l’ajust.
 3. Prémer ‘Ajustar’.

Aquest ajust es fa sobre el rendiment de l’equip de treball amb lo que poden haver-hi partides on no sigui possible canviar el seu preu. És a dir, aquest ajust no modifica preus simples, només rendiments. Així que tampoc les partides alçades patiran cap canvi.

OPCIÓ 3. Modificar el PEM de l’obra

 1. Des de la finestra del pressupost anem al menú Utilitats → Coeficients
 2. El programa ens obrirà la següent finestra:


  Aquí podrem escriure el nou import PEM desitjat.
 3. En prémer ‘Trobar’ el programa ens calcula el coeficient amb el que afectarà els preus. També podem indicar directament el coeficient amb el que volem afectar l’import PEM.
 4. En prémer ‘Aplicar’ el programa ens avisa que el procés és irreversible i si cliquem ‘Sí’, el programa ajustarà els preus simples de la maquinària, la mà d’obra i dels materials, sense tocar els rendiments.

OPCIÓ 4. Modificar per coeficients els elements simples

 1. Des de la finestra del pressupost anem al menú General → Dades Generals i ens situem a la pestanya de ‘Banc de preus’.


 2. Aquí es poden afegir uns coeficients correctors sobre la mà d’obra, la maquinària, els materials o el transport per a que afectin sobre aquests elements simples del pressupost.

Relacionat

Altres preguntes freqüents

Categories TCQ TCQi BEDEC DicPla Llicències Varis

ca/faqs-preguntas-frecuentes/diferentes-formas-realizar-ajuste-presupuesto.txt · Darrera modificació: 2024/01/19 09:06 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki