Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:faqs-preguntas-frecuentes:error-94-seguimiento-version-5-7-1181

Categories TCQ

FAQs - Preguntes freqüents


S'ha produït un error: SiscoSrv 94: Ús no vàlid de Null – Al accedir a un capítol en el mòdul de seguiment econòmic amb la versió 5.7.1181 de TCQ

Aquest problema es produeix a conseqüència d'un error de programació a la novedad d'estudi de costos que es va introduir en la versió 5.7.1181 de TCQ. Va quedar solucionat amb la publicació de la versió 5.8.1207.

Es pot solucionar manualment el problema seguint aquests passos:

  1. Des del mòdul de seguiment econòmic, desplegueu el menú Modificació i feu clic a Inicialitzar estudi de costos.
  2. En el requadre Seguiment econòmic, en els dos desplegables seleccioneu Inicialitzar a 0 i feu clic al botó Acceptar .

Altres preguntes freqüents

Categories TCQ TCQi BEDEC BEDEC web DicPla Llicències Varis

ca/faqs-preguntas-frecuentes/error-94-seguimiento-version-5-7-1181.txt · Darrera modificació: 2022/08/22 14:50 per ffranco