Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:faqs-preguntas-frecuentes:por-que-2019-no-versiones-instalables-banco-bedec

Categories BEDEC FAQs - Preguntes freqüents

Per què des de 2019 no hi ha versions instal·lables del Banc BEDEC

El motiu de que ja no hi hagin versions instal·lables del Banc BEDEC des de 2019 és la evolució d’aquest banc a una versió realment paramètrica.

Les versions instal·lables del Banc BEDEC no eren bancs paramètrics en el sentit estricte de la paraula. Realment eren bancs discrets molts grans, és a dir, amb molts elements. Tants que una família podia contenir centenars o milers de elements, així que s’afegia una capa de selecció amb diferents paràmetres a escollir per seleccionar i filtrar entre tota aquesta quantitat i no tenir que anar mirar un per un.

Tots aquests elements s’havien creat de forma manual, un per un, per part dels tècnics del Departament de Bancs de Dades (veure organigrama al final d’aquesta pàgina).

El Banc BEDEC actual funciona de forma diferent. Els elements ja no es creen un per un, sinó que hi ha un sistema intern de lleis, diferents per a cada família. Aquestes lleis gestionen la creació automàtica dels elements a partir del paràmetres especificats per l’usuari en el moment de fer la consulta. És a dir, amb el sistema actual els elements ja no estan generats prèviament i els paràmetres ja no fan simplement de filtre, sinó que els paràmetres indiquen com s’han d’aplicar les lleis internes de la família que s’estigui consultant i el banc genera en temps real tots els elements que compleixen aquests requisits.

Aquest procés ja no consisteix simplement en extreure informació pregenerada d’una base de dades, sinó que implica generar-la en temps real amb càlculs per obtenir la justificació i els preus, extracció i concatenació de texts per generar les descripcions, etc. Tot això necessita una potència de càlcul i una quantitat d’informació tal que, per la seva complexitat i volum, només és viable fer-la a nivell de servidor. De fet, per reduir la càrrega de feina del servidor del Banc BEDEC i, aprofitant les possibilitats dels llenguatges web actuals, part dels càlculs es traslladen al navegador web de l’usuari que està fent la consulta per acabar d’enllestir-los.

A efectes pràctics això vol dir que ara ja no es pot saber exactament quants elements conté el Banc BEDEC web (com sí es podia amb les versiones instal·lables), perquè la quantitat total seria el resultat d’aplicar totes les combinacions vàlides possibles de paràmetres a totes les lleis de totes les famílies.

Tot això ha estat possible en part gràcies al format FIEBDC-3, que a la versió de 2016 va afegir la possibilitat de transferència des de bases de dades a Internet a les aplicacions en ordinadors locals.


Relacionat

Altres preguntes freqüents

Categories TCQ TCQi BEDEC DicPla Llicències Varis

ca/faqs-preguntas-frecuentes/por-que-2019-no-versiones-instalables-banco-bedec.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 11:02 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Run on Debian Driven by DokuWiki