Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:faqs-preguntas-frecuentes:procedimiento-alternativo-generar-pliego-condiciones-bedec-web-presto

Categories BEDEC FAQs - Preguntes freqüents

Procediment alternatiu per a generar el plec de condicions fent servir BEDEC web i Presto

:!: Les instruccions detallades a continuació fan referència a programes aliens a l’ITeC, així que serveixen només a tall d’exemple.

Aquest procediment permet generar el plec de condicions a partir d'un pressupost creat amb elements copiats del BEDEC web mitjançant el programa de pressupostos Presto i la Utilitat Adapta Web.

L'avantatge d'aquest procediment respecte a l'opció de configuració de BEDEC web de posar els plecs a nivell d'element és que els plecs no es repeteixen si s'han usat diverses partides de la mateixa família.

Seguiu aquestes instruccions:

  1. En Presto, exporteu el vostre pressupost a format BC3.
  2. Seguiu les instruccions genèriques de la Utilitat Adapta Web fins el pas 11 per a generar un BC3 amb plec de condicions a partir de l'arxiu que heu creat al pas 1. Al escollir els paràmetres, l'Àmbit de preus i el Volum d'obra són indiferents; els realment importants són l'Àmbit de plec i l'Idioma.
    :!: No marqueu la casella Plec a nivell element.
  3. En Presto, creeu un arxiu nou i sobre aquest arxiu importeu l'arxiu BC3 obtingut a partir de la Utilitat Adapta Web al pas 2.
  4. En Presto, obriu el vostre pressupost original. Seleccioneu el menú Eines i feu clic a Plec de condicions.
  5. Feu clic en Quadre de preus i seleccioneu l'arxiu creat al pas 3.
  6. Escolliu entre Generar a Word o Generar a arxiu de text i feu clic en el botó Acceptar.

Altres preguntes freqüents

Categories TCQ TCQi BEDEC DicPla Llicències Varis

ca/faqs-preguntas-frecuentes/procedimiento-alternativo-generar-pliego-condiciones-bedec-web-presto.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 11:04 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki