Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:faqs-preguntas-frecuentes:usar-tcq-mas-un-monitor

Categories TCQ FAQs - Preguntas frecuentes

Com fer servir TCQ amb més d’un monitor

TCQ no és directament compatible amb el treball amb més d’un monitor a la vegada.

En TCQ totes les finestres que s’obren estan subordinades a la finestra principal del programa, que és única. TCQ tampoc permet obrir més d’una instància del programa a la vegada en un mateix ordinador. Per aquest motiu no es pot simplement arrossegar la finestra d’un pressupost a un monitor i la finestra d’un altre pressupost a un monitor diferent, tal i como permeten altres aplicacions, com per exemple el Word.

Però, de forma una mica manual, es pot arribar a treballar amb TCQ amb més d’un monitor.

Seguiu aquestes instruccions:

  1. Obriu TCQ.
  2. De les tres icones que hi han a la cantonada superior dreta de la finestra de TCQ, feu clic a la central, per reduir la mida de la finestra de TCQ, de forma que encara sigui visible i no ocupi tota la pantalla.


  3. Arrossegueu la finestra de TCQ fins a la cantonada superior esquerra del monitor més a la esquerra que voleu fer servir amb TCQ. Aquí heu de fer coincidir a mà i aproximadament la cantonada superior esquerra de la finestra de TCQ amb la cantonada superior esquerra del monitor.
  4. Fixeu-vos que ara que la finestra de TCQ no ocupa tota la pantalla, la cantonada inferior dreta és diferent a la resta i té unes línies diagonals.


    Això vol dir que arrossegant aquesta cantonada es pot modificar la mida de la finestra de TCQ. Arrosegueu aquesta cantonada, fent gran la finestra de TCQ, fins que ocupi tots els monitors que voleu fer servir. Igual que al pas 3, s’ha de fer coincidir a mà i aproximadament la cantonada inferior dreta de la finestra de TCQ amb la cantonada inferior dreta del monitor.
  5. Ara la finestra de TCQ ja està als monitors que hagueu decidit i podeu moure les finestres internes de TCQ dintre de tot aquest espai. Per acabar d’ajustar les posicions de les finestres internes també caldrà fer-ho a mà, perquè TCQ no reconeix la separació entre monitors, per ell l’espai de tots els monitors que ocupa ara és una gran i única finestra.

Altres preguntes freqüents

Categories TCQ TCQi BEDEC DicPla Llicències Varis

ca/faqs-preguntas-frecuentes/usar-tcq-mas-un-monitor.txt · Darrera modificació: 2024/01/18 12:07 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki