Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:administracion-usuarios-productos:funcionamiento-licencias

Funcionament de les llicències dels productes


Quan un usuari inicia sessió en la pàgina web del ITeC per accedir a cap dels productes que té assignat, captura una de les llicències del producte.

:!: Si un mateix usuari inicia sessió alhora des de dos navegadors web diferents, la sessió vàlida serà la iniciada en darrer lloc.

Si un usuari inicia sessió i totes les llicències del producte que vol utilitzar estan capturades per altres usuaris, el sistema no li permetrà accedir al producte.

Quan un usuari tanca la sessió, automàticament s'alliberen les llicències que tenia capturades i queden disponibles per al seu ús per altres usuaris.

En el cas que un usuari no tanqui la sessió però deixi d'usar activament un producte, la llicència s'alliberarà automàticament al cap de 30 minuts seguits d'inactivitat.

TCQ 6.0 és una aplicació d'escriptori per a Windows que també utilitza aquest tipus de llicències. En el cas de TCQ 6.0, l'aplicació manté contínuament les llicències capturades, així que encara que es deixi el programa obert durant 30 minuts sense fer-lo servir les llicències no s'alliberaran automàticament. Quan tanqueu l'aplicació o el mòdul que utilitzeu, la llicència s'alliberarà automàticament.

ca/tcqi/tcqi_modulos/administracion-usuarios-productos/funcionamiento-licencias.txt · Darrera modificació: 2024/01/15 10:25 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki