Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-cer-inicio:acopios-certificacion

Certificació d'aplecs

Un cop creada la certificació d'aplecs, amb l'opció del menú:

s'entra en la finestra on es poden entrar les dades de la certificació d'aplecs:

En aquesta finestra es mostra l'estadística de tots els elements del pressupost del tipus “material” i que s'han definit com materials d'aplec.

L'usuari ha d'entrar les quantitats de la certificació d'aplec en la columna “Amidament aplec”.

L'amidament d'aplec no pot ser menor que l'amidament certificat, ni major que l'amidament estimat.

L'import net d'aplec és igual a l'import d'aplec menys l'import certificat.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-cer-inicio/acopios-certificacion.txt · Darrera modificació: 2019/01/16 10:15 per acalsina