Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-cer-inicio:acopios-ultima-hoja

Llistat certificació aplecs. Últim full

S'obté amb l'opció de menú:

S'obre la finestra on l'usuari pot entrar les dades per a l'últim full i generar el llistat.

Es mostren les següents dades:

 • Import dels aplecs actuals
  No és editable.
 • Import dels aplecs actuals aplicant el coeficient d'adjudicació
  No és editable.
 • Línies 1 a 4
  Es mostren quatre camps:
  • Concepte
   Es pot seleccionar un dels dos conceptes: “Benefici industrial” o “Despeses generals”, o bé no triar-ne cap.
   Es mostren els valors que figuren en les Dades generals del pressupost.
  • Text
   Descripció de la línia
  • Valor
   És la quantitat de la línia (pot ser un import o un percentatge).
  • Check
   Si no està marcat el valor representa un import. Si està marcat el valor representa un percentatge, que s'aplicarà sobre l'Import d'execució material certificat a origen aplicant el coeficient d'adjudicació.
  • Valor calculat
   Indica l'import de la línia.
 • Subtotal
  És el sumatori de l'“Import dels aplecs actuals aplicant el coeficient d'adjudicació” i de les línies 1 a 4.
 • Línies 5 a 7
  Es mostren quatre camps:
  • Concepte
   Es pot seleccionar un dels dos conceptes: “Benefici industrial” o “Despeses generals”, o bé no triar-ne cap.
   Es mostren els valors que figuren en les Dades generals del pressupost.
  • Text
   Descripció de la línia
  • Valor
   És la quantitat de la línia (pot ser un import o un percentatge).
  • Check
   Si no està marcat el valor representa un import. Si està marcat el valor representa un percentatge, que s'aplicarà sobre l'Import certificació actual mensual.
  • Valor calculat
   Indica l'import de la línia.
 • Total valor material aplegat
  És el sumatori de l'Import dels aplecs actuals aplicant el coeficient d'adjudicació i de les línies 1 a 7.
 • Percentatge d'abonament
  És el resultat d'aplicar el percentatge d'aplec al Total material aplegat, i que s'ha definit a l'iniciar la certificació d'aplecs.
 • Línia 8
  Es mostren tres camps:
  • Text
   IVA (no es editable).
  • Valor
   És el valor de l'IVA.
  • Check
   Està marcat i no es pot modificar.
   L'IVA s'aplicarà sobre el Percentatge d'abonament.
  • Valor calculat
   Indica l'import de l'IVA.
 • Total import material aplegat
  És el Percentatge d'abonament més IVA.
 • Total import material d'aplec certificat anteriorment
  És l'import acumulat de la certificació d'aplec en el període anterior.
 • Import líquid
  És la diferència entre les dues quantitats anteriors. És a dir, l'import de la certificació d'aplecs corresponent al període actual.

Exemple del llistat;

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-cer-inicio/acopios-ultima-hoja.txt · Darrera modificació: 2019/03/08 12:25 per acalsina