Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-cer-inicio:configuracion-campos-linea

Configuració dels camps de les línies

En la finestra principal del seguiment, la part corresponent a les línies dels capítols:

té associats els camps següents:

 • Número d'ordre
 • Codi de la partida d'obra
 • Text descriptiu de la partida d'obra
 • Unitat d'amidament
 • Preu de la partida d'obra
 • Amidament pressupostat
 • Amidament certificat mensual
 • Amidament certificat a origen
 • Import certificat mensual
 • Import certificat a origen
 • Increment de l'import estimat a final d'obra
 • Percentatge del pressupost certificat a origen
 • Amidament teòric a origen
 • Percentatge teòric a origen
 • Amidament final estimat a final d'obra
 • Amidament additiu
 • Amidament proporcional
 • Situació econòmica de la partida de l'obra
 • Import pressupostat
 • Data sol.licitud

Es poden definir diverses vistes escollint els camps a mostrar. Per fer-ho cal emprar l'opció del menú:

S'obre la finestra

Aquí es poden gestionar les diverses configuracions dels camps de les línies. I també seleccionar la configuració activa.

En cada configuració s'indiquen els camps que es mostraran.

La configuració que està activa no es pot esborrar.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-cer-inicio/configuracion-campos-linea.txt · Darrera modificació: 2019/01/11 10:11 per acalsina