Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-cer-inicio:imprevistos-iniciales

Estimació imprevistos inicials

Al crear la certificació, en les dades generals hi una secció on es poden registrar els imports no previstos en el pressupost de l'obra, i que no s'hi inclouen en forma de partides contradictòries.

Hi ha un camp per incloure Costos no pressupostats, i una taula on es van desant altres imprevistos:


Amb el botó Afegir s'obre un formulari on s'entren les dades d'un imprevist:


Quan es creen en l'inici del seguiment s'ha d'indicar l'import de la previsió inicial de l'imprevist. La previsió final agafa el valor, automàticament, de la previsió inicial i no es pot modificar.

Aquestes es van recollint en la taula:Durant el transcurs de l'obra, en els successius períodes de certificació, es poden crear nous imprevistos:

En aquests casos la previsió inicial serà zero, i sols s'entrarà el valor de la previsió final.


També es poden editar els imprevistos ja creats. En aquests casos sols es poden modificar els imports de les previsions finals:


El resultat serà:


Sols es poden eliminar els imprevistos que s'hagin creat en el període actual del seguiment.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-cer-inicio/imprevistos-iniciales.txt · Darrera modificació: 2019/04/11 07:42 per acalsina