Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-cer-inicio:list-cer-ultima-hoja

Llistat Últim full del seguiment

S'obté amb l'opció de menú:

S'obre la finestra on l'usuari pot entrar les dades per a l'últim full i generar el llistat.

Es mostren les següents dades:

 • Import d'execució material certificat a origen
  No és editable.
 • Import d'execució material certificat a origen aplicant el coeficient d'adjudicació
  No és editable.
 • Línies 1 a 4
  Es mostren quatre camps:
  • Concepte
   Es pot seleccionar un dels dos conceptes: “Benefici industrial” o “Despeses generals”, o bé no triar-ne cap.
   Es mostren els valors que figuren en les Dades generals del pressupost.
  • Text
   Descripció de la línia
  • Valor
   És la quantitat de la línia (pot ser un import o un percentatge).
  • Check
   Si no està marcat el valor representa un import. Si està marcat el valor representa un percentatge, que s'aplicarà sobre l'Import d'execució material certificat a origen aplicant el coeficient d'adjudicació.
  • Valor calculat
   Indica l'import de la línia.
 • Subtotal
  És el sumatori de l'“Import d'execució material certificat a origen aplicant el coeficient d'adjudicació” i de les línies 1 a 4.
 • Import de contracte acumulat de certificació anterior
 • Import certificació actual mensual
 • Línies 5 a 7
  Es mostren quatre camps:
  • Concepte
   Es pot seleccionar un dels dos conceptes: “Benefici industrial” o “Despeses generals”, o bé no triar-ne cap.
   Es mostren els valors que figuren en les Dades generals del pressupost.
  • Text
   Descripció de la línia
  • Valor
   És la quantitat de la línia (pot ser un import o un percentatge).
  • Check
   Si no està marcat el valor representa un import. Si està marcat el valor representa un percentatge, que s'aplicarà sobre l'Import certificació actual mensual.
  • Valor calculat
   Indica l'import de la línia.
 • Línia 8
  Es mostren tres camps:
  • Text
   IVA (no es editable).
  • Valor
   És el valor de l'IVA.
  • Check
   Està marcat i no es pot modificar.
   L'IVA s'aplicarà sobre el sumatori de l'Import certificació actual mensual i de les línies 5 a 7.
  • Valor calculat
   Indica l'import de la línia.
 • Import a facturar per l'adjudicatari en la certificació núm. N (IVA vigent inclòs)
  És el sumatori de l'Import certificació actual mensual i de les línies 5 a 8.

Exemple del llistat;

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-cer-inicio/list-cer-ultima-hoja.txt · Darrera modificació: 2019/03/07 10:40 per acalsina