Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-cer-inicio:partidas-liquidadas

Partides liquidades

Es mostren totes les partides que es consideren acabades (liquidades).

Una línia està liquidada quan l'amidament estimat final i l'amidament certificat a origen son iguals, i quan tenen l'estat “Liquidada”.

Per poder posar l'estat de “Liquidada” a una línia els amidaments estimats i certificats han de ser iguals.

Per a cada partida s'indica la informació següent:

  • Codi de la partida i del capítol on es troba
  • Descripció
  • Preu
  • Amidament de projecte (pressupostat)
  • Amidament real (certificat final)
  • Import = Preu * (Amidament real - Amidament de projecte)

També es mostra:

  • Total de les partides liquidades des de l'inici d'obra fins al periode actual
  • Total de les partides liquidades des de l'inici d'obra fins el periode anterior
  • Total de les partides liquidades durant el periode actual

Amb el botó situat al costat de cada partida es pot localitzar la partida dins del pressupost.

Aquestes dades es poden exportar a Excel:

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-cer-inicio/partidas-liquidadas.txt · Darrera modificació: 2019/01/17 12:31 per acalsina