Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-cer-inicio:relaciones-modulos

Relacions amb els altres mòduls (Pressupost i Pla de treballs)

Pressupost

En el moment de crear la certificació el pressupost de l'obra ja no es pot modificar. Això es fa així perquè es considera que, a partir d'aquest moment, el pressupost és contractual.

Les partides, o capítols, contradictoris que s'hagin d'anar afegint al pressupost, segons les necessitats que es vagin presentant durant l'execució de l'obra, es farà des del mòdul de certificació. En el pressupost es mostraran amb amidament zero. D'aquesta forma l'import de contracte no es veurà alterat.

Les desviacions que es vagin produint, o que es prevegin que es produiran fins al final de l'obra, es van recollint en els amidaments finals estimats del mòdul de certificacions.

Pla de treballs

El mòdul de planificació permet que es pugui fer únicament el seguiment temporal de l'obra, sense tenir en compte la vessant econòmica de la planificació de l'obra. No obstant això, si aquesta última es vol contemplar, és imprescindible que l'usuari segueixi unes determinades pautes per tal d'evitar que es produeixin incoherències entre les dades del seguiment econòmic (certificacions) i les dades econòmiques del pla de treballs (previsió de certificacions).

En aquest cas la data de l'última anàlisi temporal del pla de treballs ha de ser la mateixa que la data de l'última certificació.

Si no és així s'avisa a l'usuari d'aquest fet, i no s'executa l'anàlisi econòmica del pla de treballs.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-cer-inicio/relaciones-modulos.txt · Darrera modificació: 2019/04/10 10:44 per acalsina