Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:analisis-economico-plan

Conceptes generals de l'anàlisi econòmica (planejament)

L'objectiu de l'anàlisi econòmica del pla de treballs és calcular la previsió de certificacions.

S'enten per previsió de certificacions l'estimació del que costarà la realització de l'obra, distribuida en períodes durant el seu transcurs.

El procés per arribar a aquest resultat es pot separar en diverses etapes:

  1. Associació entre el pressupost de l'obra i les tasques del pla de treballs.
  2. Obtenció del cost de cada tasca.
  3. Per a cada tasca definició de la forma com es reparteix el seu cost en el transcurs del temps (funció de distribució).
  4. Execució de l'anàlisi temporal, amb la qual cosa cada tasca queda situada en el temps.
  5. Definició dels períodes de temps per als quals es calcularà el cost de l'obra que s'hi executi (esquema de certificacions).
  6. Execució de l'anàlisi econòmica, amb el resultat de l'obtenció del cost total de cada un d'aquests períodes de l'esquema de certificacions (previsió de certificacions).
ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/analisis-economico-plan.txt · Darrera modificació: 2019/01/28 11:45 per acalsina