Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:creacion-automatica-pla

Creació automàtica del pla de treballs

En el moment de començar un pla de treball d'una obra el programa ofereix la possibilitat de crear automàticament la seva estructura de tasques resum i tasques a partir de l'estructura del seu pressupost:

Aquest procés es llança mitjançant l’opció de menú “Utilitats / Creació automàtica des de pressupost”:

Es pot escollir quin nivell del pressupost serà el representat per les tasques del pla de treballs. Els nivells superiors al triat constituiran les tasques resum.

Si no es generen les tasques a partir de les línies del pressupost, cal seleccionar un dels nivells del pressupost:

Les tasques es creen amb durada d'1 dia, i amb el calendari genèric del pla (és el calendari amb codi “Calendari 1”).

Finalment, s'han d'indicar els paràmetres per generar els codis de les tasques del pla:

El pla de treballs es crea amb assignació econòmica. A cada tasca li correspon la línia del pressupost que representa, o bé les línies del pressupost que depenen del capítol del que prové.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/creacion-automatica-pla.txt · Darrera modificació: 2019/01/28 10:11 per acalsina