Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:crear-pla

Creació d'una obra i inici del pla de treballs

Abans de realitzar el pla de treballs d'una obra cal, en primer lloc, crear el que en el llenguatge del TCQi s'anomena “obra”.

Això es fa des de la finestra inicial del programa, amb l'opció de menú “Nou”:

S'obre una finestra on s'han d'introduir les dades de l'obra que es vol crear:

Seleccionant el mòdul de planificació de l'obra, en la finestra inicial del TCQi, es mostra el pla de treball de l'obra:

Inicialment sols consta de les tasques d'inici i de fi, amb un calendari genèric sense festius.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/crear-pla.txt · Darrera modificació: 2019/01/28 10:10 per acalsina