Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:ejemplo-calculo-economico

Exemple del càlcul econòmic

Suposem el pla de treballs següent, que està en la fase de progrés.

La data d'actualització és la de 30 de novembre de 2018.

El període de certificació actual és el comprès entre l'1 i el 30 de novembre de 2018.

Les tasques tenen la situació temporal següent:

 • 0130 - Finalitzada abans del període de certificació
 • 0140 - Ha començat abans del període de certificació i finalitza dins del període
 • 0150 - Comença i acaba dins del període de certificació
 • 0160 - Comença dins del període i acaba després de la data d'actualització
 • 0170 - Comença després de la data d'actualització
 • 0180 - Ha començat abans del períoe de certificació i finalitza després de la data d'actualització

El pressupost de l'obra té sols una partida d'obra, i l'associació amb les tasques del pla és:


Càlcul del coeficient de repartiment de l'import certificat (CC)

En un cas com aquest, en què una mateixa línia de pressupost amb certificació està assignada al mateix temps a tasques que són vigents i a tasques que no ho són, el programa assumeix que el cost certificat sols s'ha d'imputar a les tasques que han tingut activitat dins del període de certificació actual. Amb aquesta finalitat, a partir dels percentatges d'associació entre la línia i les tasques, de la durada total de les tasques, i de la durada de cada tasca dins del període de certificació, calcula uns coeficients de repartiment de l'import certificat (CC), que són els que utilitza per imputar l'import certificat entre les diverses tasques.

Els coeficients CC es calculen de la forma següent:

CC(i) = ( P(i) / Sumatori P(i) ) * 100

essent

P(i) = (Percentatge de repartiment assignat a la tasca) * (durada d'activitat de la tasca en el període) / (durada de la tasca)

Aplicant aquesta fórmula a les tasques del pla exemple, amb les dades següents:

Tasca % Assignació Durada total Durada dins periode certificació
013010320
014052821
0150151616
016020475
017040350
01801011930
 • P(0130) = 10 * 0 / 32 = 0
 • P(0140) = 5 * 21 / 28 = 3,75
 • P(0150) = 15 * 16 / 16 = 15
 • P(0160) = 20 * 5 / 47 = 2,13
 • P(0170) = 40 * 0 / 35 = 0
 • P(0180) = 10 * 30 / 119 = 2,52

Sumatori P(i) = 23,40

Els coeficients de repartiment de l'import certificat seran:

 • CC(0130) = (0 / 23,40) * 100 = 0
 • CC(0140) = (3,75 / 23,40) * 100 = 16,03
 • CC(0150) = (15 / 23,40) * 100 = 64,10
 • CC(0160) = (2,13 / 23,40) * 100 = 9,10
 • CC(0170) = (0 / 23,40) * 100 = 0
 • CC(0180) = (2,52 / 23,40) * 100 = 10,77

Arrodonint aquests valors s'obté finalment:

 • CC(0130) = 0
 • CC(0140) = 16
 • CC(0150) = 64
 • CC(0160) = 9
 • CC(0170) = 0
 • CC(0180) = 11


Càlcul del coeficient de repartiment de l'import romanent (CR)

A l'hora d'assignar l'import romanent d'una línia de pressupost, el programa assumeix que sols s'ha d'imputar a les tasques que encara tinguin activitat més enllà de la data d'actualització. Per fer-ho, a partir dels percentatges d'associació entre la línia i les tasques, de la durada romanent de les tasques, i de la durada de cada tasca dins del període de certificació, calcula uns coeficients de repartiment de l'import romanent (CR), que són els que utilitza per imputar l'import romanent entre les diverses tasques.

Els coeficients CR es calculen de la forma següent:

CR(i) = ( R(i) / Sumatori R(i) ) * 100

essent

R(i) = (Percentatge de repartiment assignat a la tasca) * (durada romanent de la tasca) / (durada romanent de la tasca + durada de l’activitat de la tasca dins del període de certificació actual)

En aquest càlcul no es consideren les tasques que han finalitzat abans de la data d’anàlisi. Aquestes tasques tindran un CR=0.

És a dir, les tasques que no siguin vigents més enllà de la data d'actualització no tindran cost romanent assignat. Per tant, a l'hora de calcular la previsió de certificacions el cost romanent de cada tasca es repartirà entre el seu període de vigència.

Aplicant aquesta fórmula a les tasques del pla exemple, amb les dades següents:

Tasca % Assignació Durada dins periode certificació Durada romanent
01301000
01405210
015015160
016020543
017040035
0180103060
 • (La tasca 0130 no es té en compte)
 • (La tasca 0140 no es té en compte)
 • (La tasca 0150 no es té en compte)
 • R(0160) = 20 * 43 / (43 + 5) = 17,92
 • R(0170) = 40 * 35 / (35 + 0) = 40
 • R(0180) = 10 * 60 / (60 + 30) = 6,67

Sumatori R(i) = 64,59

Els coeficients de repartiment de l'import romanent seran:

 • CR(0130) = 0
 • CR(0140) = 0
 • CR(0150) = 0
 • CR(0160) = (17,92 / 64,59) * 100 = 27,74
 • CR(0170) = (40 / 64,59) * 100 = 61,93
 • CR(0180) = (6,67 / 64,59) * 100 = 10,33

Arrodonint aquests valors s'obté finalment:

 • CR(0130) = 0
 • CR(0140) = 0
 • CR(0150) = 0
 • CR(0160) = 28
 • CR(0170) = 62
 • CR(0180) = 10

El programa mostra aquests valors, que es calculen per defecte, en la finestra d'Ajust de repartiment:

L'usuari pot modificar els valors dels coeficients CC i CR que el programa calcula per defecte.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/ejemplo-calculo-economico.txt · Darrera modificació: 2019/01/28 11:13 per acalsina