Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:esquema-certificaciones-progreso

Esquema de certificacions (progrés)

Durant la fase de progrés es pot canviar sempre que es vulgui l'esquema de certificacions.

El nou esquema de certificacions serà el que s'utilitzarà, en el moment de l'anàlisi econòmica, per fer la previsió de certificacions.

El funcionament és el mateix que en la fase de planejament.

S'ha de tenir en compte que, per poder fer l'anàlisi econòmica, la data de l'última anàlisi temporal ha de ser la mateixa que la data de l'última certificació. Si no és així s'avisa a l'usuari d'aquest fet, i no s'executa l'anàlisi econòmica:

Això es fa per tal d'evitar que es produeixin incoherències entre les dades del seguiment econòmic (certificacions) i les dades econòmiques del pla de treballs (previsió de certificacions).

El programa permet que es pugui fer únicament el seguiment temporal de l'obra, sense tenir en compte la vessant econòmica de la planificació de l'obra. No obstant això, si aquesta última es vol contemplar, és imprescindible que l'usuari segueixi unes determinades pautes per tal de garantir la coherència necessària entre els dos seguiments de l'obra, l'econòmic i el temporal.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/esquema-certificaciones-progreso.txt · Darrera modificació: 2019/01/28 11:13 per acalsina