Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:histograma-progreso

Histograma de previsió de certificacions en progrés

En la finestra de Previsió de certificacions hi ha els botons

que permet obtenir el l'histograma de la previsió de certificacions.

Es poden triar diverses opcions:

Per a cada període de certificació, o de previsió de certificació, mostra gràficament la següent informació:

Si ja s’ha certificat:

  • El valors de la previsió inicial màxima, mínima, o màxima i mínima (segons la selecció de l’usuari).
  • El valor de la certificació real.

Si no s’ha certificat:

  • Els valors de la previsió inicial màxima, mínima, o màxima i mínima (segons la selecció de l’usuari).
  • Els valors de la previsió actual màxima, mínima, o màxima i mínima (segons la selecció de l’usuari).

En funció de la selecció de l’usuari, la informació serà acumulada o mensual.

Els imports són en milers d'euros.

A part de la informació gràfica, es mostra la següent informació:

  • Data d’inici i de fi d’obra en planejament i actual.
  • Durada del Pla en dies en planejament i actual.
  • Import certificat acumulat fins a la darrera certificació.
  • Import certificat en la darrera certificació.
  • Import PEM actual.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/histograma-progreso.txt · Darrera modificació: 2019/03/28 12:02 per acalsina