Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:holguras-tareas

Folgances de les tasques

Les folgances es calculen a partir de les dates d'inici i de fi obtingudes en l'anàlisi temporal.

Es defineixen cinc tipus de folgances:

 • Inicial
 • Final
 • Interna
 • Total
 • Lliure

Folgança inicial

És el temps que es pot endarrerir l'inici de la tasca sense que es vegi afectada la data de fi d'obra.

S'obté com:

Folgança inicial = última data d'inici - primera data d'inici

Folgança final

És el temps que es pot endarrerir el final de la tasca sense que s'allargui el termini d'execució de l'obra.

S'obté com:

Folgança final = última data de fi - primera data de fi

Folgança interna

És la diferència entre el temps disponible mínim per a realitzar la tasca i la seva durada.

Aquesta folgança indica el temps durant el qual s'haurà d'interrompre la tasca, suposant que la durada de la tasca es manté. O, altrament, és el temps que es podrà allargar la tasca sense que s'alterin les folgances de cap altra tasca que sigui predecessora o successora amb la tasca considerada.

El seu valor pot ser negatiu. En aquest cas el que vol dir és que la tasca no s'aturarà, és a dir, que es podrà fer de forma continuada. Això és una dada important de cara a l'execució de l'obra.

S'obté de la forma següent:

 • Si el primer final de la tasca és major o igual que l'últim inici:
  Folgança interna = (primer final tasca - últim inici tasca) - durada tasca
 • Si el primer final de la tasca és menor que l'ultim inici:
  Folgança interna = (últim inici tasca - primer final tasca) - durada tasca

Folgança total

És el temps que es pot allargar la tasca sense que provoqui un endarreriment del final de l'obra. Dit d'una altra forma, és la diferència entre el temps disponible màxim per a realitzar la tasca i la seva durada.

S'obté com:

Folgança total = (última data de fi - primera data d'inici) - durada tasca

Folgança lliure

És el temps que es pot allargar la tasca sense que provoqui un retard en qualsevol altra tasca del pla.

S'obté com el menor dels valors:

 • Per a tots els lligams (Inici - Inici) de la tasca amb altres tasques:
  (Primer inici tasca successora - Primer inici tasca) - durada lligam
 • Per a tots els lligams (Final - Inici) de la tasca amb altres tasques:
  (Primer inici tasca successora - Primer final tasca) - durada lligam
 • Per a tots els lligams (Final - Final) de la tasca amb altres tasques:
  (Primer final tasca successora - Primer final tasca) - durada lligam
 • Per a tots els lligams (Inici - Final) de la tasca amb altres tasques:
  (Primer final tasca successora - Primer inici tasca) - durada lligam
ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/holguras-tareas.txt · Darrera modificació: 2019/01/28 10:38 per acalsina