Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:huso-progreso

Fus de previsió de certificacions en progrés

En la finestra de Previsió de certificacions hi ha els botons

que permet obtenir el fus de la previsió de certificacions.

Es poden triar diverses opcions:

Per a cada període de certificació, o de previsió de certificació, es mostra de manera gràfica la següent informació:

Si ja s’ha certificat:

 • La previsió inicial màxima, mínima, o màxima i mínima (segons la selecció de l’usuari).
 • La certificació real.

Si no s’ha certificat:

 • La previsió inicial màxima, mínima, o màxima i mínima (segons la selecció de l’usuari).
 • La previsió actual màxima, mínima, o màxima i mínima (segons la selecció de l’usuari).

Els imports són en milers d'euros.

A part de la informació gràfica, es mostra la següent informació:

 • Data d’inici i fi d’obra en planejament i actual.
 • % de certificació mensual màxim i mínim previst en planejament per a la certificació actual.
 • % de certificació mensual fet realment en la certificació actual.
 • % de certificació acumulat màxim i mínim previst en planejament fins a la data d’inici de la certificació actual.
 • % de certificació acumulat fet realment fins a la data d’inici de la certificació actual.
 • Import certificat acumulat fins a la data de certificació.
 • Import certificat mensual en la certificació.
 • Import PEM inicial.
 • Import PEM actual.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/huso-progreso.txt · Darrera modificació: 2019/03/28 12:04 per acalsina