Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:incidencias-analisis-economico-progreso

Incidències de l'anàlisi econòmica en progrés

Durant el procés de l'anàlisi econòmica es fan una sèrie de comprovacions que poden originar dos tipus de situacions. Unes, que no es consideren errors, però en què es mostren avisos a l'usuari per tal que aquest n'estigui informat. I unes altres que sí que són errors i que fan que l'anàlisi econòmica s'aturi, mostrant també els corresponents avisos a l'usuari.


Missatges d'avís

Icona d'anàlisi econòmica pendent

Si l’anàlisi econòmica està pendent i la temporal no ho està, es mostra en la part inferior dreta de la finestra principal de l'aplicació, una icona consistent en un símbol de sumatori:


Tasques sense cost assignat

Es mostren les tasques del pla que no tenen assignada cap línia del pressupost:


Tasques amb import certificat superior a l'assignat

Aquest cas es pot donar si existeixen línies de pressupost amb l'amidament final estimat inferior a l'amidament certificat a origen.


Línies del pressupost sense assignar

Si l'anàlisi econòmica s'ha definit sense l'assignació del 100% del pressupost:

i si hi ha línies de pressupost sense assignar al 100%, es mostra un missatge d'avís:


Missatges d'error

Línies del pressupost sense assignar

Si l'anàlisi econòmica s'ha definit amb l'assignació del 100% del pressupost:

i si hi ha línies de pressupost sense assignar al 100%, es genera un error i es mostra el missatge:

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/incidencias-analisis-economico-progreso.txt · Darrera modificació: 2019/04/16 08:50 per acalsina