Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:progreso-introduccion

Objectius de la fase de progrés

Els objectius del mòdul de planificació en la fase de progrés són, bàsicament, dos:

1) Fer el seguiment temporal de l'obra durant la seva fase d'execució.

Així com en la fase de planejament el que s'obtenia era la descripció de com es preveia que s'executaria l'obra, en la fase de progrés ja hi ha una part que va registrant l'execució real de l'obra, i una altra que comprèn la previsió que es té en un determinat instant (el de la data d'actualització) de la part d'obra que resta per realitzar.

La previsió feta durant el planejament queda fixada en entrar en la fase de progrés. D'aquesta manera és possible comparar les dades que s'havien previst abans de començar l'obra amb les provinents de l'obra realment executada, i també amb les de les previsions, obtingudes en les successives actualitzacions del pla de treballs.

2) Relacionar les dades del seguiment econòmic de l'obra (certificacions i desviacions), obtingudes amb el mòdul del Seguiment econòmic, amb les dades del seguiment temporal de les tasques.

En la fase de planejament, en relacionar el pressupost de l'obra amb la seva planificació temporal, s'obtenia la previsió de certificacions. En la fase de progrés, aquesta previsió de certificacions té dues parts. Per una banda recull les dades reals de les certificacions que s'han anat efectuant des de l'inici de l'obra fins a la data d'actualització. Per l'altra contempla la previsió de certificacions actualitzada de l'obra pendent de realitzar.

De la mateixa forma que amb les dades temporals, les dades de la previsió de certificacions de la fase de planejament es poden presentar junt amb les de la fase de progrés, amb la finalitat de poder comparar-les entre si.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/progreso-introduccion.txt · Darrera modificació: 2019/01/28 10:52 per acalsina