Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:recodificacion

Recodificació de tasques

Aquesta funció permet recodificar les tasques per mètodes manuals o automàtics.

En la finestra de Recodificar tasques es selecciona quina opció es vol utilitzar:

Canviar manualment els codis

L'usuari ha d'anar introduïnt els nous codis en les caselles de la columna Codi Destinació.

El programa comprova que cap codi estigui repetit. Si n'hi ha alguns, queden marcats amb un fons de color vermell, i el botó “Acceptar” roman inhabilitat fins que es tornen a modificar els codis repetits:

Amb el botó Desfer s'anul·len els canvis fets per l'usuari, i la finestra torna a mostrar els valors inicials.

Amb el botó Acceptar es validen els canvis realitzats.


Canviar automàticament tots els codis (increment)

Es canvien tots els codis de les tasques del pla a partir d'un codi inicial i d'un increment.

Per exemple, si es fixa el codi inicial en A010 i l'increment en 10, el resultat serà:

Si amb els valors inicials que introdueix l'usuari no és possible canviar tots els codis, el programa sols modifica els que pot:

Amb el botó Desfer s'anul·len els canvis fets per l'usuari, i la finestra torna a mostrar els valors inicials.

Amb el botó Acceptar es validen els canvis realitzats.


Canviar automàticament tots els codis (màscara)

Consisteix a mantenir una part del codi actual i reemplaçar l'altra part per la “cadena” o seqüència de caracters indicats en el camp “Màscara”.

En el camp “Màscara” s'ha d'introduir una cadena de quatre caracters. Aquests poden ser dígits vàlids per formar part del codi de les tasques, junt amb el caracter “asterisc”. En la posició en què es trobin aquests es mantindrà el dígit existent en el codi original. En la part final de la màscara els “asteriscs” es poden substituir per espais en blanc.

Per exemple, si s'indiquen els valors:

Si a causa de la recodificació s'originen codis repetits, aquests es mostren amb un fons de color vermell, i el botó “Acceptar” roman inhabilitat:

Amb el botó Desfer s'anul·len els canvis fets per l'usuari, i la finestra torna a mostrar els valors inicials.

Amb el botó Acceptar es validen els canvis realitzats.


Canviar automàticament tots els codis (aritmèticament)

Es canvien els codis de les tasques del pla sumant un valor a aquest codi. Aquest valor s'indica en la casella “Increment”.

Aquest mètode sols canvia els codis que són numèrics. Els que tenen algún caracter alfabètic no es modifiquen.

Per exemple, si es fixa l'increment en 50, el resultat serà:

Si amb els valors inicials que introdueix l'usuari no és possible canviar tots els codis, el programa sols modifica els que pot:

Amb el botó Desfer s'anul·len els canvis fets per l'usuari, i la finestra torna a mostrar els valors inicials.

Amb el botó Acceptar es validen els canvis realitzats.


ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/recodificacion.txt · Darrera modificació: 2019/01/28 10:47 per acalsina