Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:tarea-a-tarea-resumen

Conversió de tasca en tasca resum

El programa ofereix la possibilitat de modificar l'estructura del pla de treballs fent que una tasca es converteixi en tasca resum. Això pot ser útil en aquells casos en que en el moment de fer la planificació d'una obra hi hagi determinades feines que encara no se sap ben bé com es desenvoluparan. El que es pot fer es establir unes tasques per a aquestes feines, de tipus provisional i sense entrar en detalls. Posteriorment, quan ja estigui definit com es duran a terme aquests treballs, aquestes tasques es poden convertir en tasques resum i crear les tasques necessàries que depenguin de cada una d'elles.

Aquesta funcionalitat s'executa des de les vistes Gantt o Taula, amb el menú d'accions que figura en la part dreta:

També es poden seleccionar diverses tasques i convertir-les totes alhora amb el botó de la barra d'icones:

La noves tasques resum tenen el mateix pare que les tasques de les quals parteixen:

Els lligams que tingués la tasca amb les altres tasques del pla s'esborraran.

La tasca resum resultant tindrà la mateixa associació econòmica que la de la tasca.

Les tasques d'inici i de fi del pla no es poden convertir en tasques resum, ja que no es poden eliminar mai.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/tarea-a-tarea-resumen.txt · Darrera modificació: 2019/01/28 10:26 per acalsina