Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:tarea-resumen-a-tarea

Conversió de tasca resum a tasca

El programa ofereix la possibilitat de modificar l'estructura del pla de treballs fent que una tasca resum es converteixi en tasca. Això pot ser útil en aquells casos en que s'ha previst una determinada estructura per definir una obra i, posteriorment, es veu la necessitat de fer una planificació menys detallada.

Aquesta funcionalitat s'executa des de les vistes Gantt o Taula, amb el menú d'accions que figura en la part dreta:

El cas més simple és quan la tasca resum que es converteix no té descendència. En convertir-la en tasca queda situada en el mateix lloc. L'única cosa que s'haurà de fer és definir el seu codi i, com qualsevol altra tasca, condicionar el seu inici i final amb la resta de tasques del pla.

En la majoria dels casos, però, la tasca resum tindrà altres tasques i tasques resum que en dependran. El que farà la funció serà considerar tota la seva descendència, tant tasques resum com tasques, i les col·locarà totes com a germanes de la tasca resum. En aquest procés es convertiran en tasques totes les tasques resum implicades.

Les durades de les noves tasques, resultat de la conversió, és la mateixa que tenien les tasques resum, però amb el calendari definit en les dades generals del pla. Cal recordar que les tasques resum tenen assignat sempre un calendari continu, és a dir, sense dies festius. Per tant, la reprentació gràfica de les noves tasques pot ser diferent de la que tenien les tasques resum originals.

Si alguna de les tasques resum té assignació econòmica directa, aquesta passa a ser la de la nova tasca en què s'ha convertit.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/tarea-resumen-a-tarea.txt · Darrera modificació: 2019/01/28 10:22 per acalsina