Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:tarea-virtual

Tasques virtuals

En el moment de crear una tasca s'ha d'indicar quin comportament ha de tenir. Per defecte té el de tasca, però es pot escollir també el de tasca virtual:

Cada tasca virtual està associada a una determinada tasca resum. Té la característica que el seu inici i el seu final seran sempre els de la tasca resum. Per tant, a l'hora de crear-la no cal definir la seva durada, ja que el programa la calcula cada vegada que s'executa l'anàlisi temporal. Pel mateix motiu tampoc no admeten lligams ni restriccions.

La finalitat de les tasques virtuals és la d'incloure determinats costos de l'obra, de tipus general, dins de la planificació de l'obra. Així aquests imports es poden assignar a una tasca visrtual que depengui de la tasca resum general del pla. Amb això es té la seguretat que es repartiran sempre fins al final de l'obra, sense necessitat que l'usuari hagi d'actualitzar aquesta tasca.

Això mateix es pot fer per altres tasques virtuals del pla. Per exemple, per comptabilitzar despeses de parts de l'obra, representades per una tasca resum, i que és difícil d'assignar a una tasca concreta.

Les tasques virtuals es considera que no poden ser mai crítiques. Per tant no apareixeran mai formant part del camí crític de l'obra.

L'usuari pot decidir si s'han de representar gràficament en el diagrama del Gantt, o no. Això es fa en la finestra de Configuracions:

La seva representació gràfica és diferent de la de les altres tasques:

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/tarea-virtual.txt · Darrera modificació: 2019/01/28 10:25 per acalsina