Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:tcqi-pla-filtrar

Filtres de les tasques

En les finestres del Gantt i de Taula és pot seleccionar quines són les tasques que es mostren. Això es fa amb el botó Filtrar tasques de la barra d'icones:

Apareix la finestra Filtració de les Tasques, on es poden indicar les condicions per seleccionar les tasques que es mostraran:

Es poden seleccionar diverses de les següents condicions:

  • Totes les tasques
  • Començades i no acabades
  • Acabades
  • No començades
  • No acabades
  • Crítiques
  • Amb folgança total menor a …
  • Tipologíes

Es mostraran les tasques que compleixin alhora totes les condicions seleccionades.

Per exemple, veure tan sols les tasques crítiques:

El filtre de tipologíes requereix que previament s'haguin definit unes tipologíes que serviran per poder mostrar les tasques d’una manera selectiva. Aquest filtre selectiu s'aplica sobre les vistes de Gantt, Taula de dades i Previsió de certificacions.

Un cop creades, les tipologies es poden assignar a cada tasca des de la finestra de dades de les tasques.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/tcqi-pla-filtrar.txt · Darrera modificació: 2018/09/21 08:02 per acalsina