Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:tipos-enlaces

Concepte i tipus de lligams

Les dades que es necessiten per definir un lligam són:

 • Tasca predecessora
 • Tasca successora
 • Tipus
 • Durada
 • Calendari

La durada del lligam es mesura en dies laborables, tenint en compte el calendari del lligam. La durada pot ser positiva o negativa.

Una altra forma d'indicar la durada és com a un determinat percentatge de la durada de la tasca predecessora:

Tipus de lligams

El programa contempla quatre tipus diferents de lligams entre dues tasques. Són els següents:

 • Final - Inici
  El final de la tasca predecessora condiciona el començament de la tasca successora. És a dir, la tasca successora no pot començar fins que no hagi transcorregut un cert temps (la durada del lligam) des del final de la tasca predecessora.

 • Inici - Inici
  L'inici de la tasca predecessora condiciona el començament de la tasca successora. És a dir, la tasca successora no pot començar fins que no hagi transcorregut un cert temps (la durada del lligam) des de l'inici de la tasca predecessora.

 • Final - Final
  El final de la tasca predecessora condiciona el final de la tasca successora. És a dir, la tasca successora no pot finalitzar fins que no hagi transcorregut un cert temps (la durada del lligam) des del final de la tasca predecessora.

 • Inici - Final
  L'inici de la tasca predecessora condiciona el final de la tasca successora. És a dir, la tasca successora no pot finalitzar fins que no hagi transcorregut un cert temps (la durada del lligam) des de l'inici de la tasca predecessora.

Errors a l'hora d'establir els lligams

 • Cada lligam ha d'ésser únic.
 • No es poden crear el que el programa anomena “circuits”. Això vol dir que partint d'una tasca no hi pot haver cap camí que porti a la mateixa tasca d'origen.
ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/tipos-enlaces.txt · Darrera modificació: 2019/01/28 10:30 per acalsina