Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:valoracion-economica

Assignació del pressupost a les tasques

L’aplicació permet establir una relació directe entre les línies de pressupost i les tasques. És a dir, cada línia del pressupost pot estar assignada, en un determinat percentatge, a alguna tasca del pla de treballs.

Així, les tasques tenen una assignació econòmica, relacionada amb el pressupost, i, mentre l'obra es troba en planejament, es pot obtenir la previsió de distribució del cost de les tasques en el temps (anomenada també previsió de certificacions).

Aquesta relació es pot establir automàticament, si el pla es crea de manera automàtica, o bé, de manera manual, en la Vista de l'associació econòmica.

El sistema s’encarrega de mantenir la informació actualitzada, respecte al pressupost, mitjançant el procés d’anàlisi econòmica.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/valoracion-economica.txt · Darrera modificació: 2019/01/28 11:45 per acalsina