Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:vista-asociacion-economica

Vista de l'associació econòmica (planejament)

La vista Associació econòmica és el lloc des d'on es gestiona tot allò referent a l'associació entre el pressupost de l'obra i les tasques del seu pla de treballs.

El pressupost s'assigna a nivell de línia de pressupost. Cada línia de pressupost pot estar assignada en la seva totalitat, o bé en un determinat percentatge.

El pla de treballs pot rebre assignació econòmica tant en una tasca com a qualsevol element de la seva estructura de tasques resum. L'única restricció que hi ha és que si una tasca té associació econòmica, cap de les tasques resum de les quals depen pot tenir associació econòmica directa. I també, si una tasca resum té associació econòmica, cap de les tasques o les tasques resum que en siguin descendents pot tenir-ne.

Per entrar en la vista de l'associació econòmica cal prémer el botó:

i s'entra en la vista de l'Associació econòmica:

Està dividida en tres zones:

 • Zona de l'estructura del pressupost
 • Zona de les línies del pressupost
 • Zona de l'arbre de tasques resum i tasques del pla

Zona de l'estructura del pressupost

Aquí es mostra l'estructura de capítols del pressupost en forma d'arbre.

A l'esquerra de cada node es mostra una icona que indica si té nodes dependents que es poden desplegar, o no:

Codi de colors

Els nodes de l'arbre presenten un color diferent segons l'estat d'assignació.

Es mostra amb el botó de la part inferior de la finestra:

Esborrar l'associació d'un node

En la part superior d'aquesta zona hi ha el botó

que serveix per esborrar de cop tota l'associació de les línies que depenen d'un capítol del pressupost.

Prèviament s'ha hagut de seleccionar el capítol:


Zona de les línies del pressupost

Es troba situada a sota de la zona de l'estructura del pressupost.

Mostra les línies de pressupost que depenen directament del node de l'estructura del pressupost que estigui seleccionat. Si aquest node no és terminal (és a dir, que té fills que són també nodes de l'estructura) no es mostra res.

Per a cada línia es pot veure la informació següent:

Al passar amb el ratolí per sobre d'una línia del pressupost es mostra la seva descripció:

Codi de colors

Les línies del pressupost presenten un color diferent segons l'estat d'assignació.

Es mostra amb el botó de la part inferior de la finestra:

Esborrar l'associació d'una línia del pressupost

En la part superior d'aquesta zona hi ha el botó

que serveix per esborrar tota l'associació d'una línia del pressupost.

Prèviament s'ha hagut de seleccionar la línia:


Tasques associades a una línia de pressupost

Fent doble clic sobre una línia de pressupost s'accedeix a la finestra:

on es pot veure a quines tasques, i amb quin percentatge, està associada la línia.

També es mostra el percentatge total d'associació.

Des d'aquesta finestra es poden canviar

 • els percentatges d'assignació a les tasques
 • els amidaments assignats a les tasques
 • les quantitats assignades a les tasques

Si es modifiquen de manera que la suma dels percentatges sigui superior a 100 es mostra un missatge d'avís i no es poden validar els canvis.

També es pot eliminar la relació amb una determinada tasca del pla.

El que no es pot fer des d'aquí és afegir noves relacions amb tasques del pla.


Zona de l'arbre de tasques del pla

És la zona situada a la part dreta de la finestra.

Es mostren totes les tasques resum i les tasques del pla de treballs. Si l'anàlisi econòmica no està pendent, al costat de cada element de l'arbre s'indica el seu cost assignat. El cost de cada node totalitza els de tots els nodes que en depenen.

Qualsevol element de l'arbre de tasques, sigui una tasca o una tasca resum, pot tenir associades línies de pressupost (cada una d'elles amb un determinat percentatge). L'única limitació és que si una tasca resum té associació directa, cap altre element que en depengui pot tenir-ne.

Codi de colors

Les tasques del pla presenten un color diferent segons l'estat d'assignació.

Es mostra amb el botó de la part inferior de la finestra:

Esborrar l'associació d'una tasca del pla

En la part superior d'aquesta zona hi ha el botó

que serveix per esborrar tota l'associació d'una tasca.

Prèviament s'ha hagut de seleccionar la tasca:


Dades econòmiques dels elements de l'arbre de tasques

Fent doble clic sobre una tasca o una tasca resum s'entra en la finestra:

on es mostren totes les línies del pressupost associades a aquest element.

Per a cada una de les línies s'indica el percentatge assignat a l'element, i també el percentatge total amb el qual aquesta línia està assignada. D'aquesta manera se sap en quina situació està cada línia, la qual cosa pot ser útil a l'hora de modificar les assignacions.

Des d'aquesta finestra es poden canviar

 • el percentatge d'assignació de cada línia del pressupost a la tasca
 • l'amidament assignat de cada línia a la tasca
 • l'import assignat de cada línia a la tasca

Si es modifiquen de manera que la suma dels percentatges sigui superior a 100 es mostra un missatge d'avís i no es poden validar els canvis.

També es pot eliminar la relació amb una determinada línia del pressupost.

El que no es pot fer des d'aquí és afegir noves relacions amb tasques del pla.

Al passar amb el ratolí per sobre d'una línia del pressupost es mostra la seva descripció.


Assignació de capítols del pressupost a les tasques

Es pot fer de dues formes:

 • Arrossegant amb el ratolí un capítol de l'estructura del pressupost sobre una tasca, o tasca resum.
 • Amb el botó
  Prèviament s'ha hagut de seleccionar un capítol de l'estructura del pressupost, i la tasca on s'ha d'aplicar l'associació

El percentatge d'assignació s'indica en la part inferior dreta de la finestra:


Assignació de les línies del pressupost a les tasques

Es pot fer de dues formes:

 • Arrossegant amb el ratolí una línia del pressupost sobre una tasca, o tasca resum.
 • Amb el botó
  Prèviament s'ha hagut de seleccionar una línia del pressupost, i la tasca on s'ha d'aplicar l'associació

El percentatge d'assignació s'indica en la part inferior dreta de la finestra:


ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/vista-asociacion-economica.txt · Darrera modificació: 2019/01/28 10:40 per acalsina