Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:vista-prevision-certificaciones-progreso

Vista de previsió de certificacions (progrés)

La finalitat de l'anàlisi econòmica, en la fase de progrés, és l'obtenció de la corva de certificacions (des de l'inici de l'obra fins a la data d'actualització) i la de previsió de certificacions (des de la data d'actualització fins al final de l'obra).

Les dades de la previsió es mostren en la vista “Previsió de certificacions”:

Fins que no s'hagi completat amb éxit l'anàlisi econòmica no es pot entrar en aquesta vista. D'aquesta manera es garanteix que les dades que s'hi obtinguin seran correctes.

En el moment d'accedir a la vista de Previsió de certificacions apareix l'arbre de tasques del pla sense cap node seleccionat. En la part esquerra de cada element d'aquest arbre hi ha un quadradet que serveix per seleccionar-lo, quedant també automàticament seleccionats tots els elements que en depenen. Per exemple, per seleccionar la totalitat de les tasques del pla sols cal marcar la tasca resum arrel del pla.

D'aquesta manera és possible obtenir la previsió de certificacions d'una part del pla de treballs.

Per poder accedir ràpidament a un període de certificacions determinat, se selecciona aquest període en la llista desplegable situada en la part superior de la finestra:


Les dades de la previsió de certificacions, a part de veure-les en aquesta finestra, es poden presentar en forma de gràfics:

  • Fus de previsió de certificacions
  • Histograma de la previsió de certificacions

i també en els informes:

  • Previsió de certificacions
  • Previsió de certificacions mínimes
ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/vista-prevision-certificaciones-progreso.txt · Darrera modificació: 2019/05/15 10:59 per dromeu