Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pre-inicio:ajustar-importes

Ajustar imports per coeficients

Aquesta funcionalitat permet variar l'import del pressupost de dues formes diferents:

  • Proposant un nou import del pressupost
  • Aplicant un coeficient al pressupost

S'executa amb l'opció de menú:

Els càlculs es fan sense variar l'import de les partides alçades a justificar i, si és el cas, actualitzant l'import de la partida d'acció cultural.

És important tenir en compte que el nou import del pressupost que el programa proposa serà sols aproximat, i que pot variar a l'aplicar el coeficient calculat.

Repetint aquest procés diverses vegades és possible, en la majoria de casos, ajustar-se força a l'import desitjat.

Pot passar que, depenent dels valors introduïts, el càlcul sigui impossible de realitzar-se. En aquest cas el programa ho avisa a l'usuari.


Proposant un nou import del pressupost

En la finestra inicial es mostra l'import PEM del pressupost:

Aquí es pot indicar l'import del pressupost que es vol obtenir:

Amb el botó s'obté el coeficient a aplicar:

Amb el botó s'aplica el coeficient als elements del banc de preus.

Aquesta operació és irreversible, ja que els canvis es fan en la base de dades.


Proposant un coeficient per aplicar als elements del pressupost

En la finestra inicial es mostra l'import PEM del pressupost:

Aquí es pot indicar el coeficient que es vol aplicar:

Amb el botó s'obté el nou import (aproximat) del pressupost:

Tornant a aplicar el botó es torna a mostrar el coeficient a aplicar:

Amb el botó s'aplica el coeficient als elements del banc de preus.

Aquesta operació és irreversible, ja que els canvis es fan en la base de dades.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pre-inicio/ajustar-importes.txt · Darrera modificació: 2019/02/15 11:05 per acalsina