Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos directes
ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pre-inicio:cortar-pegar-capitulo

Tallar / enganxar capítol del mateix pressupost

Amb el botó situat a la dreta del capítol, es desplega un menú on hi ha l'opció de tallar el capítol:

A continuació cal situar-se sobre el capítol on es vol enganxar el subarbre tallat i utilitzar, en el menú desplegable, l'opció d'enganxar:

Si en el node on es vol enganxar el subarbre tallat ja existeix un capítol fill amb el mateix codi que el del node arrel del subarbre tallat, es mostra una finestra on es demana canviar aquest codi:

El subarbre que s'enganxa queda situat com a últim fill del capitol seleccionat com a destí:

Els capítols enganxats podran conservar, o no, els amidaments originals, segons quin sigui el tipus de còpia que tingueu configurada.

Després de la còpia cal fer un recàlcul per actualitzar les dades del pressupost.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pre-inicio/cortar-pegar-capitulo.txt · Darrera modificació: 2019/01/29 09:20 per acalsina