Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pre-inicio:datos-generales-pres

Dades generals del pressupost

S'hi accedeix amb l'opció de menú:

Hi ha diversos apartats:


Dades de l'obra


Icona per incloure en els llistats

Es pot seleccionar si aquesta imatge es mostrarà en els llistats del pressupost.


General


Precisions

Els paràmetres per configurar les xifres decimals dels diversos camps numèrics del pressupost són:

 • DRS
  Decimals de les quantitats dels components de la justificació de les partides d'obra i elements compostos
 • DC
  Decimals dels imports del pressupost
 • DUO
  Decimals dels preus de les partides
 • DL
  Decimals dels imports dels components de la justificació de les partides d'obra i elements compostos
 • DS
  Decimals de la línia de subtotal o total dels amidaments detallats
 • DD
  Decimals de les columnes D, E i F dels amidaments detallats
 • DN
  Decimals de la columna C dels amidaments detallats
 • DES
  Decimals del preu dels elements simples i compostos

Amb el botó Adaptar precisió s'incorporen els valors de les precisions d'una altra obra a la que tingui accés l'usuari.


Banc de preus

Les Despeses indirectes és un percentatge que s'aplica sobre tots els elements simples del pressupost.

Els Coeficients de mà d'obra, maquinària i materials no afecten de forma permanent a aquests elements. És a dir, que no modifiquen el preu d'aquests elements, sinó que s'utilitzen a l'hora de calcular el preu de les partides d'obra i dels elements compostos a partir de les seves justificacions.


Partida d'acció cultural

La partida d'Acció cultural és una partida alçada del pressupost que té la propietat d'anar variant el seu preu de forma que sempre provoqui un increment de l'import del pressupost en un determinat percentatge. S'ha de tenir la precaució d'assignar-li un amidament igual a 1.

Si es selecciona aquesta opció es mostra una llista amb totes les partides alçades existents en el banc de l'obra:


Benefici industrial i Despeses generals


Títols dels nivells del pressupost

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pre-inicio/datos-generales-pres.txt · Darrera modificació: 2019/04/01 10:22 per acalsina