Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pre-inicio:estadistica-componentes

Estadística de components

Amb l'opció de menú:

s'obté l'estadística de components del pressupost:


Les dades es poden ordenar, respecte de cada columna, per ordre ascendent o descendent. Per fer-ho cal clicar en el títol de cada capçalera. Per defecte ve ordenat segons el codi de les partides.

Per exemple, ordenant per l'import es pot veure quins són els elements que més intervenen en el pressupost:


Hi ha diversos paràmetres per configurar l'estadística.

Es pot estendre l'estadística per a totes les tipologies d'elements del pressupost, o bé per a una d'elles determinada:


També es pot establir un criteri de cerca dels elements, tant pel seu codi com per la seva descripció:

L'estadística es farà sobre els elements que compleixin amb els dos criteris simultàneament. Si un d'ells es deixa en blanc es considera que no es té en compte. Equival a posar el caràcter “*”.


Clicant sobre el codi de cada element es pot saber en quines partides del pressupost intervé.

S'obre una finestra amb aquesta informació:


Es pot indicar el nombre d'elements que es mostraran per pantalla:


Finalment, es pot indicar l'idioma del llistat, el format del mateix, i quina data figurarà en la capçalera:

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pre-inicio/estadistica-componentes.txt · Darrera modificació: 2019/01/31 10:36 per acalsina