Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pre-inicio:estadistica-partidas

Estadística de partides

Amb l'opció de menú:

s'obté l'estadística de partides del pressupost:

Les dades es poden ordenar, respecte de cada columna, per ordre ascendent o descendent. Per fer-ho cal clicar en el títol de cada capçalera. Per defecte ve ordenat segons el codi de les partides.

Per exemple, ordenant per l'import es pot veure quines són les partides que més intervenen en el pressupost:


Es pot establir un criteri de cerca de les partides, tant pel codi com per la descripció:

Es consideraran les partides que el seu codi, o descripció, contingui el patró de cerca.

L'estadística es farà sobre les partides que compleixin amb els dos criteris simultàneament. Si un d'ells es deixa en blanc es considera que no es té en compte. Equival a posar el caràcter “*”.


Es pot indicar el nombre de partides que es mostraran per pantalla:


Amb el botó es pot saber en quins llocs del pressupost es troba cada partida de l'estadística.

S'obre una finestra amb aquestes localitzacions:

Clicant sobre cada una d'elles es desplega l'arbre del pressupost mostrant la ubicació de la partida:


Finalment, es pot indicar l'idioma del llistat, el format del mateix, i quina data figurarà en la capçalera:

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pre-inicio/estadistica-partidas.txt · Darrera modificació: 2019/01/31 10:06 per acalsina