Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pre-inicio:lineas-pres

Línies del pressupost

A partir del moment que s'hagi creat un capítol de segon nivell de l'estructura del pressupost ja es poden incorporar línies de pressupost en aquest capítol.

Sols poden tenir línies els capítols que no tinguin capítols fills. És a dir, no poden coexistir com a germans capítols i línies de pressupost.

Una línia de pressupost consta de:

  • Número d'ordre de la línia
  • Codi de la partida (d'obra o alçada a justificar)
  • Descripció de la partida
  • Unitat d'amidament de la partida
  • Preu de la partida
  • Amidament (directe o detallat)
  • Import (Preu de la partida * Amidament)

Es mostren en la finestra del pressupost:

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pre-inicio/lineas-pres.txt · Darrera modificació: 2019/07/11 09:43 per abaena