Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pre-inicio:md-formulas

Fórmules dels amidaments detallats

Cada línia d'amidament detallat té una fórmula assignada, la qual utilitza els valors de les cel·les C, D, E i F, com a variables, per obtenir el valor de la cel·la Total.

Les variables, en cada línia, s'han d'escriure, per exemple, com Cn, on n és el número de la línia.

Per defecte, quan s'entra una nova línia, la fórmula que aplica és la fórmula estàndard Cn*Dn*En*Fn.

Quan s'aplica aquesta fórmula, si una cel·la no té cap valor, es considera que és 1.

En tots els altres casos les cel·les buides valdran 0.

Es pot fer referència a una cel·la d'una altra línia. En aquest cas cal esciure-la posant el símbol $ davant de la lletra que designa la columna i davant del número de la línia. Per exemple: $C$2.

En cada línia

hi ha el botó que obre la finestra on s'edita la fórmula corresponent a la línia:

En aquesta finestra es pot desplegar una llista per seleccionar alguna de les funcions disponibles:


Les fórmules de la finestra Gestió fórmules han d'incloure les variables escrites de forma genèrica, sense indicar el número de línia. Per exemple: SQRT( C# * (D# + F#) )


Tornar al tema Amidaments detallats

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pre-inicio/md-formulas.txt · Darrera modificació: 2019/04/03 09:42 per acalsina