Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_cof

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_cof [2017/11/14 12:07]
srebollo
ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_cof [2017/11/16 14:30]
srebollo
Línia 1: Línia 1:
-{{: Tcqi: tcqi_modulos:​ cof.png? Nolink & 100 |}}+FIXME Pàgina en construcció 
 + 
 +:!: Si desconeixes com accedir a aquest mòdul consulta **[[ca:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi_home:​acceder_modulos|Accés a mòduls]]**. 
 +---- 
 +{{:Tcqi: tcqi_modulos:​ cof.png? Nolink & 100|}} 
 ===== TCQi - Licitació i Comparació d'​ofertes ===== ===== TCQi - Licitació i Comparació d'​ofertes =====
 ---- ----
  
-Aquest mòdul permet, a través d'un accés a internet restringit, comparar el pressupost base de licitació amb els pressupostos dels diferents oferents, generats amb mòdul Pressupost.+Aquest mòdul permet, a través d'un accés a internet restringit, comparar el pressupost base de licitació amb els pressupostos dels diferents oferents, generats amb el mòdul ​de Pressupost.
  
  Així mateix, permet l'​establiment de diferents nivells d'​homogeneïtzació d'​ofertes i criteris de rebuig d'​ofertes.  Així mateix, permet l'​establiment de diferents nivells d'​homogeneïtzació d'​ofertes i criteris de rebuig d'​ofertes.
  
-Al final del procés d'​homogeneïtzació,​ permet generar informes comparatius des de diferents nivells (global, per capítols, per partides) en els quals es reflecteix ​els canvis realitzats pels oferents i els canvis durant procés homogeneïtzació en referència a:+Al final del procés d'​homogeneïtzació,​ permet generar informes comparatius des de diferents nivells (global, per capítols, per partides) en els quals es reflecteixen ​els canvis realitzats pels oferents i els canvis durant ​el procés ​d'homogeneïtzació en referència a:
  
   * Canvi de l'​estructura del pressupost a nivell obra, nivell capítol i partides   * Canvi de l'​estructura del pressupost a nivell obra, nivell capítol i partides
-  * Canvis en els mesuraments ​de les partides del pressupost base+  * Canvis en els amidaments ​de les partides del pressupost base
   * Canvis en el preu de partides fixes.   * Canvis en el preu de partides fixes.
   * Canvi de l'​estructura del pressupost a nivell obra, nivell capítol i partides   * Canvi de l'​estructura del pressupost a nivell obra, nivell capítol i partides
Línia 17: Línia 22:
  
   * ** [[ca:tcqi: tcqi_modulos:​ tcqi_cof: crear_licitacion | Crear Licitació]] **, carregant la ** Base de Licitació ** i els ** pressupostos dels oferents **   * ** [[ca:tcqi: tcqi_modulos:​ tcqi_cof: crear_licitacion | Crear Licitació]] **, carregant la ** Base de Licitació ** i els ** pressupostos dels oferents **
-  * ** [[ca:tcqi: tcqi_modulos:​ tcqi_cof: ​Procés homogenizacion ​| Procés homogeneïtzació]] ** +  * ** [[ca:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi_cof:​proceso_homogenizacion| Procés homogeneïtzació]] ** 
-  * ** [[ca:tcqi: tcqi_modulos:​ tcqi_cof: ​Resum Comparació ofertes ​| Resum Comparació ofertes]] **+  * ** [[ca:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi_cof:​resumen_comparacion_ofertas| Resum Comparació ofertes]] **
   * ** [[ca:tcqi: tcqi_modulos:​ tcqi_cof: generar Informes Comparatius | Generar Informes Comparatius]] **   * ** [[ca:tcqi: tcqi_modulos:​ tcqi_cof: generar Informes Comparatius | Generar Informes Comparatius]] **
ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_cof.txt · Darrera modificació: 2017/11/16 14:30 per srebollo