Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_cof:proceso_homogenizacion

Procés Homogeneïtzació


Anomenem Procés de Homogeneïtzació a tots els processos implementats en els pressupostos Ofertes per facilitar la seva comparació amb el Pressupost Base de Licitació.

Inicialment l'usuari haurà de seleccionar els Criteris de Homogeneïtzació , és a dir, quines accions sobre el pressupost Base de Licitació estan o no autoritzades. En cas de no estar autoritzades el mòdul COF realitzarà altres accions per contrarestar el seu efecte.

A continuació es mostra la vista de Gestió de Comportaments i Incoherències on l'usuari indicarà els Criteris de Homogeneïtzació, indicant les accions que permeten o no permeten realitzar sobre la Base de Licitació :

El comportament utilitzat més habitualment, és l'indicat com predefinit, amb les condicions indicades a continuació:

ES PERMET

  • Modificar preus unitaris de les partides d'obra

No es permet

  • Modificar o afegir línies de pressupost
  • Crear nous capítols, modificant així l'estructura de capítols del pressupost base de Licitació
  • Modificar amidaments detallats de les partides d'obra
  • Modificar Imports de les Partides Alçades
  • Oferir partides d'obra amb mesurament o preu zero

No obstant, l'usuari, podrà particularitzar el comportament totalment segons les seves necessitats.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_cof/proceso_homogenizacion.txt · Darrera modificació: 2017/11/14 12:36 per srebollo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki