Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos directes
ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_col

FIXME Pàgina en construcció

:!: Si desconeixes com accedir a aquest mòdul consulta Accés a mòduls.


TCQi - Gestió centralitzada de dades d'obres i projectes


Vista principal

El Àrea Col·laborativa és un portal informàtic estructurat d' accés restringit a través d'Internet per a la Gestió Integral de Projectes i Obres que permet l'organització/emmagatzematge de tota la informació i documentació del projecte (expedient) al llarg de totes fases de vida mitjançant carpetes segons l'estructura requerida pel client.

La informació i/o documents poden ser introduïts des de diferents organitzacions / departaments / agents externs responsables, sent l'Àrea Col·laborativa una excel·lent via per compartir documents i de comunicació per a la Gestió Integral de Projectes i Obres , entre tots els agents que participen en el projecte / obra.

La creació i l'accés a cadascuna de les carpetes és totalment configurable.

El tipus de documentació/informació és diversa: contractes, pressupostos, certificacions d'obra, liquidació d'obra, actes, plànols, fotografies, resultats d'assajos, informes, etc. )

Permet la configuració personalitzada de alertes / alarmes segons les necessitats del client.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_col.txt · Darrera modificació: 2017/11/16 14:29 per srebollo