Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_edc:definicion:arbol_tipologia

Arbre de tipologia d'obres


És important crear un arbre de tipologia d'obres que respongui a les necessitats de l'entitat atès que aquesta estructura serà la base per a l'associació de les preguntes, marcadors i ràtios, així com, en un futur en la fase d'explotació per a l'extracció d'estadístiques de ràtios.

Creació d'una nova tipologia d'obra

Per crear una nova tipologia a l'arbre de tipologies clicarem la icona + i apareixerà la vista mostrada a continuació on es pot introduir el Nom de la Nova Tipologia / subtipologia.

A continuació mostrem un exemple de Arbre de Tipologia d'Obres.

Per crear l'arbre de tipologies de l'exemple adjunt, hem creat 4 noves tipologies (01_Edificación, 02_Obra Civil, 03_Urbanización_Espacios Urbans) des del nivell Tipologies (marcat en blau), situant-nos sobre amb el ratolí i clicant a la icona.

Des del nivell Edificació, marcant amb el ratolí sobre el text, quan es marca aquest nivell Edificació en blau, es poden crear les subtipologies clicant la icona + successivament.

Amb la icona es pot modificar / editar la descripció d'una tipologia / subtipologia d'obra que hagi estat creada a l'arbre de tipologies.

Amb la icona es pot eliminar una tipologia / subtipologia d'obra que hagi estat creada a l'arbre de tipologies.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_edc/definicion/arbol_tipologia.txt · Darrera modificació: 2017/11/21 11:25 per srebollo