Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos directes
ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_ess

:!: Si desconeixes com accedir a aquest mòdul consulta Accés a mòduls.


TCQi - Estudi de Seguretat i Salut


El Mòdul Estudi de Seguretat i Salut (ESS) permet desenvolupar les següents funcionalitats:

  • Facilita la creació d'una memòria i plec de condicions tècniques tipus, totalment editable, mitjançant els bancs de referència d'activitats d'edificació, obra civil i enginyeria industrial, classificats per capítols, establint mesures de seguretat preventives necessàries.
  • Obtenció del Pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut, a partir d'elements de seguretat, proteccions individuals i partides complementàries seleccionats per l'usuari mitjançant l'avaluació de riscs. S'incorporen les partides de pressupost de forma automàtica, sempre a partir d'un banc de referència de partides de Seguretat i Salut.
  • S'incorpora el Seguiment del Pla de Seguretat i Salut, verificant la correcta aplicació de les mesures preventives i de les proteccions per executar les activitats de l'obra (creació de Visites d'obra, check-lists proteccions).
ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_ess.txt · Darrera modificació: 2017/12/19 09:28 per jlucas