Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_ess:ess_ebss

:!: Abans d'elaborar l'Estudi, consulta i complementa les Dades Generals de l'Obra


Estudi/Estudi bàsic de Seguretat i Salut (EBSS/ESS)


Per accedir a l'Estudi/Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, has de situar-te en l'apartat Estudi, dintre del menú principal Arxiu.

Els elements de l'Estudi s'agrupen en Índexs i, dintre d'aquests, en Activitats.

Les activitats inclouen Situacions especials i Maquinària, conjuntament amb els seus riscs i accions preventives:

  • Equips de protecció individual (EPI)
  • Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva (MAUP)
  • Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC)
  • Mesures Preventives (MP)

A més, en l'obra és possible incloure proteccions relacionades amb Partides Complementàries.


Les funcionalitats de l'Estudi/Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es llisten a continuació:

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_ess/ess_ebss.txt · Darrera modificació: 2017/12/04 12:07 per srebollo