Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcc:estudio:costes_directos

Costos Directes


Anomenem Costos Directes a aquelles despeses que estiguin directament relacionades amb l'obra de construcció.

Els Costos Directes inclouen: costos de la construcció del projecte, adquisició de la terra, serveis, … Tots aquests costos estan inclosos en el Pressupost Basi de Licitació, que serà la base de treball de GCC en aquesta fase.

El Mòdul Gestió de Control de Costos (GCC) replica el pressupost Base de Licitació, que inclou tots els detalls de les partides d'obra, amidaments detallats, justificació de preus, … i el converteix en una base de treball totalment editable, podent modificar per part de l'usuari tant els amidaments com justificacions de preus (rendiments i preus d'elements simples).

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcc/estudio/costes_directos.txt · Darrera modificació: 2017/11/16 09:37 per srebollo