Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcc:estudio:costes_indirectos

Costos Indirectes

Cridem Costos Indirectes a aquelles despeses generals que permeten l'execució dels treballs que afecten el procés constructiu encara que no s'incorporen físicament al producte final.

Els Costos Indirectes engloben principalment els següents conceptes:

* Personal (Mà d'Obra Indirecta)

* Maquinaria (Material-Maquinària Indirecta)

* Despeses diverses (d'Administració)

* Instal·lacions Generals

A continuació mostrem la vista Estudi-Costos Indirectes :

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcc/estudio/costes_indirectos.txt · Darrera modificació: 2017/11/16 09:51 per srebollo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki